Husiatyn - 100-lecie niepodległości

28.10.2018r. w Husiatynie (Ukraina) odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz piątej rocznicy założenia Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego. Obchody tych ważnych dat rozpoczęły się w niedzielę o god 13.00 Mszą w kościele Świętego Antoniego. O 14.00 w Domu Kultury Husiatyna odbył się koncert przygotowany przez uczniów szkoły sobotniej oraz członków Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego.

Na uroczystościach obecni byli zaproszeni goście:

-      delegacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku pod kierownictwiem pani Małgorzaty Kasperkiewicz

-      prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – pani Emilia Chmielowa

-      redaktor czasopisma „Nasze drogi” – pani Teresa Dutkiewicz

-      prezesi organizacji polonijnych obwodu tarnopolskiego

-      goście z Polski.

Po zakończeniu koncertu dzieci częstowały się słodyczami, a dorośli jeszcze i daniami polskimi (barszczem czerwonym, bigosem, sernikiem....).

Prezes Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego Jan Piejko

Zdjęcia autorstwa Vasyla Brataka

 

 

 

Grobowiec Paygertów - Sidorów w 100-lecie niepodległości