Najnowsze informacje dotyczące pobytu Michała Moysy w więzieniu we Lwowie

Odnależliśmy listy Babci Kini do męża Stefana Moysy do więzienia na Brygidkach we Lwowie  w 1941 r.

Zdjęcia z opisem są dodane we wpomniniach mojej Mamy - Wojenna młodość Lwów i Dynów - patrz zakładka "Wspomnienia"